اصلی ترین دلیل دوام همراهی و وفاداری 70 ساله مشتریان دلسی، علاوه بر ترکیب تخصص، نوآوری، خلاقیت، زیبایی- ارایه خدمات پس از فروش بین المللی می باشد.